Geri

Gaz Geçirgenliği Test Cihazı

Ürün Bilgileri

G2/131, farklı basınç yöntemine dayalıdır ve plastik filmlerin, kompozit filmlerin, yüksek engelleyicilikte malzemelerin, levhaların ve alüminyum folyoların farklı sıcaklıklardaki gaz iletim hızlarının, çözünürlük katsayılarının difüzyon katsayılarının ve geçirgenlik katsayılarının belirlenmesinde profesyonel olarak kullanılabilir. Sistem, aynı anda üç numune test edebilen ve münferit test sonucu üretebilen üç adet difüzyon hücresi ile donatılmıştır. Test işlemi GB, ISO, ASTM ve başka pek çok uluslararası standarda uygundur.


Önceden hazırlanmış test numunesi, iki odacık arasında sızdırmaz bir bariyer teşkil edecek şekilde gaz difüzyon hücresinin içine monte edilir. Önce düşük basınç odacığının ve ardından da tüm hücrenin havası boşaltılır. Bundan sonra, boşaltılmış olan yüksek basınç odacığına gaz akışı beslenir ve iki odacık arasında sabit bir basınç farkı oluşturulur. Gaz, numunenin içinden geçerek yüksek basınç tarafından düşük basınç tarafına doğru yer değiştirir. Numunenin gaz geçirgenliği ve diğer engelleyici özellikleri, düşük basınç odacığındaki basınç değişiklikleri izlenerek elde edilir.ISO 2556, ISO 15105-1, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB

00082003