Back

RisoOptically Stimulated Luminescence (OSL)

Ürün Bilgileri

RisØ TL/OSL okuyucu, termolüminesans (TL) ve optik uyarmalı limünesans (OSL) sinyallerinin ölcümünü otomatize etmeye olanak sağlar. Ölcüm sistemi çok yüksek seviyede hassas olmasının yanı sıra, referans bir radyasyon kaynağı içerir ve arkeolojik ve jeolojik tarihlendirme, forensik ve radyasyondan koruma ile ilgili uygulamalarda kullanılan doğal ve yapay materyallerdeki radyasyon dozlarının belirlenmesinde kullanılır. Bir kaç kademeli bağlama tasarımıyla, farklı fosfor ve dozimetrelerdeki lüminesans fiziğinin araştırmalarına olanak sağlar. İlk başta yalnızca TL ölcümleri yapan cihaz, daha sonra OSL ölcümlerini de otomatize edecek şekilde geliştirilmiştir ve dünyanın her yerindeki bir çok araştırma laboratuvarında kullanılmaktadır.


Lüminesans

Bir maddenin atom veya molekülleri o maddenin enerji almasıyla uyarılır ve kararsız hale geçer. Uyarılan atom ve moleküller kazandıkları bu fazladan enerjiyi atarak temel duruma geçme eğilimde olurlar. Termal duruma geçerken ışıma yaparlar ve bu ışıma olayına LÜMİNESANS denir. Lüminesans olayı ikiye ayrılır:


Thermolüminesans (TL)

Lüminesans olayı uyarıcı olarak kullanılan kaynağına göre farklı isim alır. Uyarıcı olarak ısı kullanılan lüminesans olayına”termolüminesans” denir.


Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL)

Uyarıcı olarak ışık kullanılan lüminesans olayına “optik uyarmalı limünesans” denir. Her iki yöntem de verimli, maliyetiz sonuçlar vermektedir.


İnfrared/mavi/yeşil Işıkla Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL)

Doğal ve yapat materyallerin çeşitliliğinin ölçülmesi için birleştirilmiş mavi/yeşil/infrared ışıkla uyarmalı lüminesans (IRSL/OSL) ünitesi bulunur. OSL ünitesi, yüksek güclü LED aydınlatmaya dayanır.

− Mavi (470 nm; >100 mW/cm2)

− Yeşil (530 nm; >50 mW/cm2)

− Yakın-İnfrared (870 nm; >150 mW/cm2)

OSL ünitesi otomatik dizilimlerde birleştirilmiş BLSL/IRSL/TL ölcümleriyle esnekliğe olanak sağlar. OSL/IRSL sistemi, ölcüm süresince değiştirilebilen ve kontrollü ışıma gücü sağlayan bir yazılıma sahiptir. Ayrıca yazılım tuzak dağılımlarını belirlemek üzere lineer olarak modüle edilmiş ışıma artışını ve OSL azalma oranı bileşenlerini de gösterir.


Otomatik Filtre Değiştirici

Otomatik filtre değiştirici, filtre değiştirme işleminin Sekme Düzenleme Yazılımı tarafından kotrol edilmense olanak sağlar. Filtre değiştirici iki adet filtre tekerleği katmanından oluşur. Her bir katman Ø25 mm’lik 4 farklı filtre tutar. Standart düzenleme olarak tek bir katman:

− 7.5 mm’lik Hoya U-340

− 2 mm’lik Schott BG-39+3 mm’lik Schott BG-3 (mavi filtre paketi) İkinci katman ise nötral yoğunluk filtresini tutar

− 5 mm’lik Schott NG-9