Back

Riso Thermoluminescence (TL)

Ürün Bilgileri

RisØ TL/OSL okuyucu, termolüminesans (TL) ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) sinyallerinin ölcümünü otomatize etmeye olanak sağlar. Ölcüm sistemi çok yüksek seviyede hassas olmasının yanı sıra, referans bir radyasyon kaynağı içerir ve arkeolojik ve jeolojik tarihlendirme,forensik ve radyasyondan koruma ile ilgili uygulamalarda kullanılan doğal ve yapay materyallerdeki radyasyon dozlarının belirlenmesinde kullanılır. Bir kaç kademeli bağlama tasarımıyla, farklı fosfor ve dozimetrelerdeki lüminesans fiziğinin araştırmalarına olanak sağlar. İlk başta yalnızca TL ölcümleri yapan cihaz daha sonra OSL ölcümlerini de otomatize edecek şekilde geliştirilmiştir ve dünyanın her yerindeki bir çok araştırma laboratuvarında kullanılmaktadır.


Özellikleri

− Vakum çemberinin içerisine yerleştirilmiş 48 pozisyonlu otomatik örnek değiştirme sistemi (en düşük basınç <2x10‾2 mbar)

− 9.7 mm çapında zemin örnek diski ya da 11.65 mm çapında örnek kabı için tasarlanmış 2 adet değiştirilebilir örnek tutucu

− İstenilen basınca ulaşmak için tek tuşla otomatik vakum ayarı, vakum ölçer ve birleştirilmiş vakum/nitrojen selenoid valfleri

− Isıtıcı elemanlar için yükseltci mekanizma

− Isıtıcı şerit en yüksek sıcaklık: 700°C

− Farklı optik ölçüm filtrelerini birleştiren filtre tutucu

− Dinot zincirli foto çoğaltıcı ve m-metal koruma

− 11.65 mm çapında paslanmaz çelik kaplar ve 9.7 mm çapında paslanmaz çelik zemin diskleri


Lüminesans

Bir maddenin atom veya molekülleri o maddenin enerji almasıyla uyarılır ve kararsız hale geçer. Uyarılan atom ve moleküller kazandıkları bu fazladan enerjiyi atarak temel duruma geçme eğilimde olurlar. Termal duruma geçerken ışıma yaparlar ve bu ışıma olayına LÜMİNESANS denir. Lüminesans olayı ikiye ayrılır:


Thermolüminesans (TL)

Lüminesans olayı, uyarıcı olarak kullanılan kaynağına göre farklı isim alır. Uyarıcı olarak ısı kullanılan lüminesans olayına”termolüminesans” denir.


Optik Uyarmalı Limünesans (OSL)

Uyarıcı olarak ışık kullanılan limünesans olayına “optik uyarmalı limünesans” denir. Her iki yöntem de verimli, maliyetiz sonuçlar vermektedir.